Què és Zyfro?

Al segle X, la població àrab va adoptar la numeració de l'Índia. Ells van traduir la paraula “Sunya”, per “Sifr”, que vol dir “buit” en àrab. I els babilonis, van ser els primers a utilitzar aquesta numeració, que es remunta a l'any 200 a. de C.

Aquesta forma de zero es col·locava dins d'un nombre, però mai a la dreta, ni a l'esquerra. La noció i l'escriptura índia del zero va ser utilitzada pels matemàtics àrabs que la van transmetre a Europa.

A Itàlia, Leonardo de Pisa utilitzava el nom de “Zéfirum” que es mantindria fins al segle XV. Més tard, el terme es va llatinitzar com “Zephirum” i a Alemanya, la paraula es va modificar del terme àrab “Sifr” a “Xifra”.

La paraula anglesa “Cipher” conté dos significats: “Xifra”, en el sentit modern, i “zero” en la seva forma arcaica.

En l'antiguitat, els càlculs eren realitzats per experts. No obstant això, era un servei que els portava molt temps de treball i, per tant, el cost era massa elevat. Els comerciants de l'època necessitaven contractar els serveis d'aquests experts per poder tenir el control i la informació del seu negoci. La qual cosa eren unes despeses que havien de fer front.

Per això, quan van descobrir el nou sistema de numeració, immediatament van veure tots els avantatges que els aportaria. El sistema s'utilitzava en secret. D'aquesta manera, la paraula “xifra” era usada com un signe secret. D'aquesta etapa, sobreviuen les paraules «desxifrar» i «xifrat».

Bloque portatil movil

Segueix-nos